Množství látky (n) z kalkulačky molární hmotnosti

Mass(g)
Molar Mass(g/mol)
 
Amount of Substance (n) = (mole)

Množství látky, také nazývané materiální množství, měří počet částic ve vzorku. Jednotky jsou krtoly (symbol mol). Jednotka je založena na hmotnosti 0,012 kg (kg), uhlíku 12 (C-12). Jeden mol se nazývá Avogadro konstanta, rovná se 6.02214129 (30) × 10 23 .

Množství látky (n) vzorce

Množství látky (n) = hmotnost (m) / molární hmotnost (m)

Například, když je hmotnost 20, molární hmotnost je 2, pak je množství látky 10.

Množství látky (n) z kalkulačky molární hmotnosti