Ohmův zákon s výkonovou kalkulačkou


Current (I):    
Voltage (V):    
Power (P):    
         

Ohmův zákon s Power Formuli

P = i * v

V: napětí, ve voltech (v)

I: proud, v ampérech (a)

P: síla, v jCurrent (I):


AmAkAuAboit
Voltage (V):


VmVkVuV
Power (P):


J (N.m)kJWatt Ho