Ohmova zákona kalkulačka


Current (I):    
Voltage (V):    
Resistance (R):    
   

Ohmův zákon vzorec

Δv = i • r

Kalkulačka by mohla získat aktuální napětí nebo odpor, když každý z nich ví.

Například vstup do proudu je 3, odpor je 2, pak napětí je 6 V, vstupní napětí je 3, proud je 8, pak odpor je 0,375 ohm.Current (I):


AmAkAuAboit
Voltage (V):


VmVkVuV
Resistance (R):


Ohm (&Omega