Standardní hodnoty odporu kalkulačka

Enter desired value:
E6 E12 E24
E48 E96 E192
Upper entry.
Lower entry.
Closest to entry.
Result.

Typy standardních odporů EIA, jako je E6, E12, E24, E48, E96, E192 atd.

Tolerance: E192 = 0,5%, E96 = 1%, E48 = 2%, E24 = 5%, E12 = 10%, E6 = 20%

Při zadávání požadované hodnoty je 20, typ odporu je E24, pak je horní vstup 22, spodní vstup je 20.

Standardní hodnoty odporu kalkulačka