Diferenciální mikropásková impedance kalkulačka

   
Output of Differential Microstrip Impedance Calculation

diferenciální mikrostrukturní impedance kalkulačka měřit opozici k střídavému proudu.

Diferenciální microsstrip impedanční vzorec

Differential Microstrip Impedance Formula

Kde

D je oddělení trasování

H je dielektrická tloušťka

t je tloušťka pásu

w je šířka pásu

Z d relativní dielektrická konstanta

E r je dielektrická konstanta substrátu

Diferenciální mikropásková impedance kalkulačka