Ohmův zákon s proudem, odporem a výpočetní kalkulačkou


Current (I):    
Resistance (R):    
Power (P):    
         

Ohmův zákon s proudem, odporem a silovým vzorcem

P = i 2 * r

R: Odolnost, v ohmech (Ω)

P: síla, v j

I: proud, v ampérech (a)Current (I):


AmAkAuAboit
Resistance (R):


Ohm (Ω)milliOhm (mΩ)kiloOhm (kΩ)microOhm (u&O