Radioaktivní Decay Law Calculator

Initial Activity:    
Isotope Half Life:    
Decay Time:    
Final Activity:    
     

Radioaktivní rozpad, také známý jako radioaktivita nebo jaderný rozpad, to znamená jádro nestabilního atomu ztrácí energii. Kalkulačka k nalezení počáteční aktivity, poloviční životnost izotopu, čas rozpadu, konečnou činnost, vyplňte tři položky, abyste získali výsledek posledního.

Radioaktivní Decay zákon vzorec

N = n0e- (0,693t / t1 / 2)

Tam, kde T1 / 2: Poloviční čas radioaktivního materiálu, T je čas rozpadu, n je aktivita v čase 0, n0: počáteční činnost.

Radioaktivní Decay Law Calculator