Watty do kalkulačky kVA

  Select gauge #:    
  Or enter gauge #: AWG  
  Select wire type:    
  Resistivity: Ω·m  
     
  Diameter in inches: in  
  Diameter in millimeters: mm  
  Cross sectional area in kilo circular mils: kcmil  
  Cross sectional area in square inches: in2  
  Cross sectional area in square millimeters: mm2  
  Resistance per 1000 feet*: Ω/kft  
  Resistance per 1000 meters*: Ω/km  

Měřidlo drátu je měření, jak velký je drát, buď v průměru nebo průřezu. To určuje množství elektrického proudu drát může bezpečně nosit, stejně jako jeho elektrický odpor a hmotnost na jednotku délky. Měřidlo drátu je použitelný pro elektrické i neelektrické dráty, které jsou důležité pro elektroinstalaci a konstrukčním kabelem.

Watty do kalkulačky kVA