Kalkulačka úložiště energie

I want to calculate
Potential Difference (V): f
Electrical Charge (Q): c
Energy Storage (U): j

Energetický skladovací vzorec

Na elektrický náboj: q = 2U / v

Rozdíl potenciálu: v = qu / 2

Pro úložiště energie: U = QV / 2

Kde v = potenciální rozdíl, u = úložiště energie, q = elektrický náboj.

Kalkulačka úložiště energie