Joules do voltů kalkulačka

  Enter energy in joules: J  
  Enter charge in coulombs: C  
       
  Voltage result in volts: V  

Joules to voltů vzorec:

v (v) = e (j) / q < / i> (c)

Joule, symbol J, je odvozená jednotka energie, práce, je pojmenován po anglickém fyzikovi James Prescott Joule

Volt je odvozená jednotka pro elektrický potenciál, elektrický potenciální rozdíl. (Symbol: v).

Joules do voltů kalkulačka