Anténa clona kalkulačka

Magnetic Current:
Half antenna length:
Wave Length:
Radius:
Z-axis length:
Coordinate Angle:
Dipole Current:
Electric Wave:
Magnetic Wave:
Average radiated power density:

Anténa clona znamená, jak účinná anténa je přijímání výkonu rádiových vln.

Electron Gain Formula.

Eφ = [(j * k * a 2 * e 0 * e -jkr ) / r] * (cosθ * cosφ) [( J 1 * k * a * sinθ) / k * a * sinθ]

9 = [(j * k * a 2 * e 0 * e -jkr ) / r] * sinφ [(j 1 * k * a * sinθ) / k * a * sinθ]

Kde,

E 0 = 8.8541878176 * 10- 12 f / m (elektrická konstanta)

J1 = Hustota elektrické proudu pro 1. prvek

J = Hustota elektrické proudu

r = vzdálenost pozorovacího bodu od původu

A = poloměr kruhového otvoru

λ = délka vlny

k = 2π / λ

θ = úhel souřadnic 1

φ = souřadnicový úhel 2

Anténa clona kalkulačka