Kalkulačka rozdělovače napětí

 
Vin: Volts
Ra: Ohms
Rb: Ohms
Vout: Volts

Voltage Divider kalkulačka pro vyhledání v v , r a , r b , v out , když zadáte Tři hodnoty pak dostanou poslední.

Vzorec děliče napětí:

V OUT = r 2 / (r 1 + r 2 ) × v v >

Kde v v je vstupní napětí, v out je výstupní napětí

Například, když v v je 4 voltů, r b je 2 ohmy, v out je 1 voltů, pak r a bude 6 ohmů.

Kalkulačka rozdělovače napětí