Kód induktoru (hodnota k barvám) kalkulačka

Enter Inductance:     Select Tolerance:    
The Colour Code is:     
<script language="JavaScript" type="text/javascript">javascript:document.write(table)</script>

<script> var tolerance = new Array() tolerance[0] = "Gold" tolerance[1] = "Silver" tolerance[2] = "Black" var code = new Array() code[0] = "Black" code[1] = "Brown" code[2] = "Red" code[3] = "Orange" code[4] = "Yellow" code[5] = "Green" code[6] = "Blue" code[7] = "Violet" code[8] = "Grey" code[9] = "White" // pre-load all color images into image cache var colorList = "Black,Blue,Brown,Gold,Grey,Green,None,Orange,Red,Silver,Violet,White,Yellow" var colorArray = colorList.split(",") var imageDB = new Array() for (i = 0; i < colorArray.length; i++) { imageDB[colorArray[i]] = new Image(21,128) imageDB[colorArray[i]].src = "images/i" + colorArray[i] + ".gif" } // calculate and display colours function calccode() { var form = document.forms.res; with(Math){ value=calculatemult3(form.inductancemult.selectedIndex,form.inductance.value); //convert to microhenrys value *=1000000; if(value<1){ alert("The inductance must be at least 1 . The calculator will be upgraded soon to handle inductance less than this.");} else{ tol=form.tolerance.selectedIndex; mult=0; while(value>=100) {value /=10; mult++;} value=String(round(value)); if(value.length<2) {value=0 + value;} dig1=value.charAt(0); dig2=value.charAt(1); form.band1.value = code[dig1]; form.band2.value = code[dig2]; form.band3.value = code[mult]; form.tolband.value = tolerance[tol]; document.resband1.src = imageDB[code[dig1]].src; document.resband2.src = imageDB[code[dig2]].src; document.multband.src = imageDB[code[mult]].src; document.tolband.src = imageDB[tolerance[tol]].src;} } } var table = "" + "" + "" + "" + "" + ""+ "" function calculatemult3 (multiplier,value) //calculates multipliers Milli - Pico {if (multiplier==0) {return value;} else if (multiplier==1) {return value /= 1000;} else if (multiplier==2) {return value /= 1000000;} else if (multiplier==3) {return value /= 1000000000;} else if (multiplier==4) {return value /= 1000000000000;} } </script>

Kód induktoru (hodnota k barvám) kalkulačka pro převod hodnoty induktoru na barevné kódy. Když například zadáte indukčnost 200 mikrohenretů a vyberte toleranci je 5%, klepněte na tlačítko "Vypočítat", barevný kód induktoru bude "oranžový černý hnědý zlatý". Současně budou barvy zobrazeny na obrázku induktoru.

Kód induktoru (hodnota k barvám) kalkulačka