Indukční reaktanční kalkulačka

I want to calculate:
Frequency (f): Hz
Inductance (L): H
Inductive Reactance (XL): ohm

Indukční reaktanční vzorec

Indukčnost: l = xl / 2πf

Frekvence: f = xl / 2πl

Indukční reaktance: XL = 2πfl

Kde f = frekvence, xl = indukční reaktance, l = indukčnost.

Indukční reaktanční kalkulačka