Microsstrip impedance kalkulačka

   
Output of Microstrip Impedance Calculation

Microsstrip impedance kalkulačka pro měření impedance přenosového pásu.

Microsstrip impedanční vzorec

Microstrip Impedance Formula & Calculation

Kde

H je dielektrická tloušťka

t je tloušťka pásu

w je šířka pásu

Z 0 impedance volného místa

E r je dielektrická konstanta

Microsstrip impedance kalkulačka