Morse Code Translator.

Input Morse or Text to translate: Output Text or Morse:

 

Advanced Controls:

Volume:     Pitch / Hz:     Speed / wpm:
Farnsworth Speed / wpm: Use prosigns:  

Morseova kód je v minulém století široce používán, je to metoda přenosu textových informací. Jedná se o sérii "Dit" (·), "Dah" (-) a tak dále, když ji obdržíte, mohla by je znovu nastavit text.

Delší značka, pomlčka nebo "dah" (-) - tři časové jednotky dlouhé

Na krátkou značku, tečku nebo "dit" (·) - "Dot trvání" je jednou časovou jednotkou

Až střední mezera (mezi slovy) - sedm časových jednotek dlouhých

Na krátkou mezeru (mezi písmeny) - tři časové jednotky dlouhé

Mezivotní mezera mezi tečkami a pomlčkami v charakteru - jeden trvání tečky nebo jedna jednotka dlouhá

Morse Code Translator.