Co bude typu dítěte

Mother Blood Type:    
Father Blood Type:    
Type A Chance:   %  
Type B Chance:   %  
Type AB Chance:   %  
Type O Chance:   %  
Child RH+ Chance:   %  
Child RH- Chance:   %  
   

Krevní typ jsou zděděny od obou rodičů. Níže uvedený diagram ukazuje pravidlo dědictví.

Krevní typ rodičů

otce krevního typu

a

b

ab

o

.

matka

Krev

Typ

.

a

a / o

a / b / ab / o

a / b / ab

a / o

.

b

a / b / ab / o

b / o

a / b / ab

b / o

.

ab

a / b / ab

a / b / ab

a / b / ab

a / b

.

o

a / o

b / o

a / b

o

function calpbt()
{
//alert('good');
var msel = document.pbt.msel.value;
var csel = document.pbt.fsel.value;
var msel2 = document.pbt.msel2