Denní kalorie kalorie kalkulačka

 
Age:   Years
Body Weight:  
Height:  
Activity Level:  
Gender:     male   female  
Daily Calories Needed:   Calories
     

Vypálíte kalorie všechny doby dne, bez ohledu na to, že cvičíte nebo sedíte doma. Když říkáte, dýchání, bije srdce, všichni potřebují kalorií.

Například, když jste muž, 25 let, 170cms a 65kg, každodenní středně aktivní, potřebujete 2503 kalorií spálených za den.

Výpočet BMR pomocí vzorce:

Člověk: DCI = 66 + 6,23 × W + 12,7 × H - 6,8 × Věk

Žena: DCI = 655 + 4,35 × W + 4,7 × H - 4,7 × Age

Kde, w je tělesná hmotnost, v librách (lbs) nebo kilogramů, h je výška těla, v palcích nebo cm, DCI je bazální metabolický Sazba, v kaloriích.

Denní kalorie kalorie kalkulačka